Priser

Priser for undervisning i Slagelse, Jyderup og Holbæk.

Alle priser er gældende indtil 1. august 2020.
Solosang i Jyderup og Slagelse
Solosang 1 lektion á 50 min.
500,- kr.
Lektionen lægges frit efter aftale med Lene.
Lektionen mistes IKKE, hvis der meldes afbud min. 24 t. før lektionen starter.
Solosang - Rabatkøb - Slagelse og Jyderup:
Rabatkøb v. 3 lektioner á 50 min. solosang. (spar 100,- kr.)
1400,- kr.
Rabatkøb v. 10 lektioner á 50 min. solosang. (spar 500,-kr.)
4500,- kr.
Ved rabatkøb af lektioner, kan lektionerne lægges frit efter aftale med Lene.
Lektioner mistes IKKE, hvis der meldes afbud min. 24 t. før lektion start.
Solosang - ugentlig lektion i hele sæsonen (sep. - juni).
Pris
20 min. ugentlig lektion i hele sæsonen (sep.- juni) pris pr. md.
555,- kr.
30 min. ugentlig lektion i hele sæsonen (sep.- juni) pris pr. md.
675,- kr.
45 min. ugentlig lektion i hele sæsonen (sep.- juni) pris pr. md.
1025,- kr.
60 min. ugentlig lektion i hele sæsonen (sep.- juni) pris pr. md.
1.300,- kr.
90 min. ugentlig lektion i hele sæsonen (sep.-juni) pris pr. md.
1.800,- kr.
Der undervises 1. sep. - 30. juni i alt 10 mdr. i alt 38 gange.
Vi følger skolernes ferie- og helligdagskalender.

Ved ugentlige lektioner mistes lektioner, man udebliver fra.
Hvis Lene aflyser en lektion, vil denne bliver erstattet.

DET ER MULIGT AT STARTE MIDT I SÆSONEN. Månedshonoraret betales ved opstart og herefter hver d. 1. i måneden.
Klaver
Pris
20 min. ugentlig lektion i hele sæsonen (sep- juni) pris pr. måned.
555,- kr.
30 min. ugentlig lektion i hele sæsonen (sep.- juni) pris pr. måned
675,- kr.
Ved ugentlige lektioner mistes lektioner, man udebliver fra.
Hvis Lene aflyser en lektion, vil denne bliver erstattet.
Solosang på Holbæk og Omegns Musikskole
Ugentlig lektion á 30 min. Pris pr. måned
800, - kr.
Ugentlig lektion á 45 min. Pris pr. måned
1100,- kr.
Ugentlig lektion á 60 min. Pris pr. måned
1480,-kr.
Ved ugentlige lektioner mistes lektioner, man udebliver fra.
Hvis Lene aflyser en lektion, vil denne bliver erstattet.
Sang-Workshops og Åben mikrofon
Pris
Introduktion til Complete Vocal Technique 1
600,- kr.
Introduktion til Complete Vocal Technique 2
600,- kr.
Introduktion til Complete Vocal Technique 3
600.- kr.
Åben Mikrofon workshop
600,- kr.
Ved afbud/ udeblivelse fra workshops eller åben mikrofon tilbagebetales deltagerbetaling ikke.